بازرسی و نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: پنجشنبه 13-09
مدت دوره: 16ساعت
هزینه دوره: ۷۸۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۱۹
آذر

بازرسی و نمونه برداری کالاهای وارداتی و صادراتی

توضیحات دوره

بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی