تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۴ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: دوشنبه- چهارشنبه 20-16
مدت دوره: 40
هزینه دوره: ۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۲۴
آذر

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی