تربیت کارشناسSCM مجازی

شروع برگزاری از: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
روز و ساعت: چهارشنبه- پنج شنبه 20-16
مدت دوره: 80ساعت
هزینه دوره: 29,700,000 ریال
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۱۰
دی

تربیت کارشناسSCM

توضیحات دوره

حوه شناسایی و ردیابی اقلام انبار
تجهیزات جابجایی و انبارکردن مواد
سیستم های ثبت موجودی اقلام انبار
سیستم های هوشمند انبارداری
توزیع