دوره های آموزشی

نام دوره
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
تحلیل گری کسب و کار
جامع تربیت کارشناس صادرات
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
اخذ نمایندگی بیمه
آشنایی با مبانی بورس
تحلیل گری تکنیکال
بیمه‌های بازرگانی
سهام اولی‌ها و زبان مشترک در بورس
متقاضیان کارگزاری بیمه
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
دادرسی و رفع اختلافات مالیاتی
مهارت معامله گری در بورس (تحلیل رفتاری و روانشناسی بازار)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .