تسهیلات گمرکی آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۱ مهر ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها 14 تا 18
مدت دوره: 4 ساعت
۲۱
مهر

تسهیلات گمرکی

توضیحات دوره

تشریح تسهیلات گمرکی قابل استفاده و تبیین شرایط، مقررات و نحوه برخورداری از تسهیلات به منظور کاستن از هزینه ها و زمان انجام تشریفات گمرکی در صادرات و واردات.