ششمین دوره تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه- یکشنبه 20-17
مدت دوره: 90 ساعت
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
عالیه شریفی
تماس با کارشناس مرتبط:
عالیه شریفی 0218695

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین