تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین‌الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها 09 تا 13
مدت دوره: 4 ساعت
۲۰
بهمن

تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین‌الملل

توضیحات دوره

یکی از مباحث مهم در تجارت بین الملل تبادل اسناد بین طرفین معامله می باشد. برخلاف تجارت داخلی که اسناد بازرگانی محدود و مطابق قوانین و مقررات ملی صادر می شود، در تجارت بین الملل بازرگانان با اسناد مختلفی سروکار خواهند داشت که برخی از مهمترین این اسناد مطابق قواعد و ضوابط بین المللی و توسط اشخاص ثالث صادر می شوند. از جمله این اسناد می توان اسناد بازرگانی (سیاهه تجای، سیاهه حمل، لیست بسته بندی و...) اسناد حمل(راهنامه ها و بارنامه ها) می باشند که در طی دوره کاربرد، نحوه صدور و تهیه، کنترل و استانداردها و ضوابط و قواعد بین المللی آن تشریح خواهد گردید.