جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روز و ساعت: چهارشنبه‌ها17-13 و پنجشنبه‌ها 13-9
مدت دوره: 60

توضیحات دوره

مناقصات
استعلام‌ها
مزایدات

فایل‌های دوره
jpeg

پوستر دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی

دریافت فایل