آشنایی با مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
روز و ساعت: چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰
مدت دوره: ۴ ساعت

توضیحات دوره

امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی، (لجستیک و زنجیره تامین) را حلقه مفقوده در موفقیت یک سیستم کسب و کار ارزیابی می‌نمایند. آشنایی با مفاهیم این دو مقوله پر اهمیت می‌تواند در رشد و اعتلای فعالین حوزه کسب و کار نقش بنیادین داشته باشد و این همان چیزی است که ما در سمینار (آشنایی با مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین) دنبال می‌کنیم.