MBA دانش مالی (MBA in Finance) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
روز و ساعت: چهارشنبه- پنجشنبه 19-15
مدت دوره: 240 ساعت

توضیحات دوره

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هر سازمان، مدیریت حجم پول و میزان اعتبار سازمان می باشد. در این دوره با ارائه ۲۴۰ ساعت آموزش، به حوزه مدیریت سرمایه و اعتبار از منظری متفاوت نگریسته می شود و دانش پذیران می توانند با ارائه راهکارهایی برای توسعه سرمایه گذاری، گام هایی موثر برای رفع مشکلات اقتصادی بنگاه ها بردارند.