دومین دوره MBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (MBA in Logistics and SCM) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۳ تیر ۱۴۰۰
روز و ساعت: چهارشنبه- پنجشنبه ۱۹-۱۵
مدت دوره: ۲۴۰ ساعت
۲۳
تیر

دومین دوره MBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (MBA in Logistics and SCM)

۰۱
آبان

دومین دوره MBA لجستیک و مدیریت زنجیره تامین (MBA in Logistics and SCM)

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

لجستیک و زنجیره تامین، به هماهنگی تولید، موجودی، موقعیت مکانی و زمانی و حمل و نقل بین اعضای یک زنجیره تامین اشاره دارد تا به بهترین ترکیب پاسخگو بودن و کارایی برای دسترسی به بازار دست پیدا نماید.
دوره MBA لجستیک و زنجیره تامین با ارائه ۲۴۰ ساعت آموزش، به عنوان یک دوره حرفه ای آموزش مدیریت زنجیره تامین، دانش پذیران را با ابزارهای به روز و تخصص های کلیدی لجستیک و زنجیره تامین آشنا می سازد.