اولین دوره آشنایی با تازه‌های و قابلیت‌های جدید سامانه جامع تجارت آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۴ تیر ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه ۱۸-۱۴
مدت دوره: ۴ ساعت
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
۲۴
تیر

اولین دوره آشنایی با تازه‌های و قابلیت‌های جدید سامانه جامع تجارت

توضیحات دوره

پیش نیاز: تسلط به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت