دوره‌های آموزشی

حضوری
آنلاین
آفلاین
#اظهارنامه

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین
حبیب الله نجاتی زاده ساسان خدائی
مدرسین: حبیب الله نجاتی زاده،  ساسان خدائی
شروع برگزاری از: ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۳۰-۱۷:۳۰
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام