دوره‌های آموزشی

#(Pre-Intermediate)-Pre-IELTS7

دوره‌های برگزار شده

حضوری

(Pre-Intermediate)-Pre IELTS7

دپارتمان زبان‌های خارجی
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشنبه - سه شنبه 18:00 - 16:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان