دوره‌های آموزشی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین
اکبر صمدی
مدرس: اکبر صمدی
شروع برگزاری از: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام