دوره‌های آموزشی

#Business Result_Beginner

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

Beginner2

دپارتمان زبان انگلیسی
عفت بهروش
مدرس: عفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ شنبه-چهارشنبه 20:00 - 18:00
هزینه دوره: ۹۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Beginner1

دپارتمان زبان انگلیسی
احسان مرشدلو
مدرس: احسان مرشدلو
شروع برگزاری از: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها 20:00- 16:00
هزینه دوره: ۹۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Beginner2

دپارتمان زبان انگلیسی
علی اکبر اسدی
مدرس: علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۵ دی ۱۴۰۱ پنج شنبه 13-09
هزینه دوره: ۶۱۰,۰۰۰ تومان