دوره‌های آموزشی

#Business Result_Beginner

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

Beginner1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
میترا تکاپومنش
مدرس: میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ شنبه دوشنبه 18-16
هزینه دوره: ۶۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Beginner2

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
عفت بهروش
مدرس: عفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ یکشنبه - سه شنبه 18-16
هزینه دوره: ۶۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام