دوره‌های آموزشی

#MARKET LEADER_ELEMENTARY3

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Elementary3

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ دوشنبه 20-16
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام