دوره‌های آموزشی

#MARKET LEADER_PRE INTERMEDIATE

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

Pre-Intermediate3

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
علی اکبر اسدی
مدرس: علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ سه شنبه 20-16
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام