دوره‌های آموزشی

#Market Leader_Upper Intermediate

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Upper-Intermediate3(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

Upper-Intermediate2

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

Upper-Intermediate3

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان