دوره‌های آموزشی

حضوری
آنلاین
آفلاین
#commercial correspondence

دوره‌های برگزار شده

آنلاین

هشتمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

هفتمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام