تحلیل بازارهای سرمایه گذاری آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه 20-16
مدت دوره: 6ساعت
هزینه دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
۲۲
آذر

تحلیل بازارهای سرمایه گذاری

توضیحات دوره

بررسی مهم ترین رویدادهای اثرگذار بر اقتصاد سرمایه گذاران در ایران
سناریو اصلی و روند نرخ ارز،روند نرخ طلا و سکه و فرصت های سرمایه گذاری در آن