زبان چینی بازرگانی (مقدماتی1) حضوری

شروع برگزاری از: ۱۸ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: سه شنبه ها 19:30-16:30
مدت دوره: 10جلسه/12 جلسه
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695
۱۸
مهر

زبان چینی بازرگانی (مقدماتی1)

توضیحات دوره

آواها و نگارش زبان چینی
ساختار جملات در زبان چینی
واحد پول و خرید
ساعت و افعال پرکاربرد روزمره
.
.
.