آشنایی با نظام یکپارچه سازی نظام معاملات ارزی(نیما) Attending

Date: 05 Dec 2020
Time: شنبه 20-15
Duration: 5ساعت
:
Price: 2,400,000 IRR
Course Code: B1-99-495
This course could be held in your place.

Course Descriptions

آشنائی کلی با سامانه جامع ارزی و سامانه جامع تجارت ایران NTSW