تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی Attending

Date: 30 Dec 2020
Time: دوشنبه‌ها 20-16
Duration: 12 ساعت
:
Price: 6,100,000 IRR
Course Code: B1-99-490
This course could be held in your place.

Course Descriptions

در سالهای اخیر اهمیت حمل و نقل بین المللی در سیستم های تجاری بیش از پیش جلوه نموده تا جایی که اتاق بازرگانی بی الملل از سال ۲۰۱۰ میلادی متدولوژی حاکم بر سلسله مقررات اینکوترمز را تغییر داده و طبقه بندی شرایط اینکوترمز را برای اولین بار بجای روند توسعه مسولیت و هزینه به روش حمل و نقل انتخابی تغییر داد و مهر تاییدی بر اهمیت سیستم های حمل و نقل و لجیستیک بر بازرگانی بین الملل گذاشت.
آشنایی با سیستم های حمل و لجیستیک نه تنها بازرگانان را با مدیریت هزینه و قیمت تمام شده کالا یاری مینماید بلکه سهم بسزایی در کاهش خسارات احتمالی وارده و از همه مهمتر مدیریت زنجیره تامین در سیستم اجرایی آنان دارد, تا جایی که امروزه یکی از عوامل اساسی و موثر در تعیین سیستم های JIT تعیین نوع و روش حمل و نقل انتخابی میباشد.
به همین دلیل طی سالیان اخیر کارشناسی حمل و نقل و لجیستیک بعنوان یک شغل راهبردی در بسیاری شرکتهای تراز اول صنعتی و بازرگانی شکل گرفته و مجوز نهایی هرگونه عملیات بازرگانی منوط به مطالعه گزارش های بخش حمل و نقل و یا رایزنی با کارشناسان مربوطه میباشد.
یک کارشناس خبره حمل و نقل ضمن آشنایی با مقررات – روش ها و اسناد حمل و نقل بین المللی قدرت ارزیابی از خدمات انتخابی تحت عنوان خدمات حمل و نقل و لجیستیک را داشته و سیستم خود را در انتخاب بهترین روش و کارگزار حمل یاری نموده و با اعمال نظرات کارشناسانه خود علاوه بر کنترل فرآیند و عملیات اجرایی به بخش حقوقی سازمان راهنمایی های لازم در خصوص نحوه تهیه مکاتبات – قراردادها و دعاوی احتمالی را میدهد.