برگزاری آزمون تعیین سطح رایگان

04 Oct 2020 am31 09:10

برگزاری آزمون تعیین سطح زبان بازرگانی انگلیسی به صورت رایگان

  • روزهای شنبه - چهارشنبه ساعت 17-16
  • روزهای پنجشنبه ساعت 16-9
  • جهت هماهنگی بیشتر با شماره 8695 داخلی 128و 112 تماس حاصل فرمایید.