جلسه بررسی همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

22 Sep 2020 am30 05:09

این جلسه با حضور آقای پرهام رضایی، رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی البرز، آقای جبلی مشاورعالی اتاق بازرگانی و سرکار خانم امانی مسول آموزش ، آقای رهبری معاون آموزشی مرکز آموزش بازرگانی، آقای هوشمند مدیر واحد اطلاع رسانی و امور مشتریان و آقای برزگر مدیر واحد امور نمایندگی ها با هدف بررسی راهکارهای همکاری مشترک فی‌مابین در حال برگزاریست.

طرفین ضمن بررسی امکانات و ظرفیت های فیمابین، امکان اجرای رویدادها و دوره های آموزشی مشترک را در دستور کار قرار دادند.