رویدادها

همه‌ی رویدادها

موضوع: تجارت کاربردی

۱۳۹۳

برگزار شده

همایش کاربردی تجارت با چین

نظر به اینکه کشور چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران در جهان محسوب می شود، مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت …
۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۵ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده

همایش کاربردی تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس قطر و امارات

شرایط جغرافیایی، تحولات منطقه ای و نگاه خاص کشورهای جهان به ظرفیت های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس( خاورمیانه) به ویژه قطر و امارات سبب شد تا فرصت …
۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۵ و ۰۹ دقیقه
برگزار شده

همایش کاربردی تجارت با روسیه

تحولات اخیر منطقه ای باعث پدید آمدن فرصت های مضاعف صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق، روسیه و سایر کشورهای حوزه CIS گردیده …
۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده

همایش کاربردی تجارت با عراق

نظر به اهمیت برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه به ویژه کشور عراق، همایش کاربردی تجارت با کشور عراق به میزبانی مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه …
۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۵ و ۰۶ دقیقه
برگزار شده

همایش کاربردی تجارت با کشورهای عراق و منتخب CIS (آذربایجان و ترکمنستان)

نظر به اهمیت تجارت و توسعه روابط تجاری به صورت حرفه ای با کشورهای منطقه و استفاده حداکثری از شرایط و ظرفیت های موجود با رویکرد ارتقاء تراز تجاری و …
۲۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۴ و ۰۳ دقیقه