۱۳۹۷

برگزار شده

چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهارنامه مالیاتی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۵ و ۰۲ دقیقه
موضوع: بازرگانی

۱۳۹۶

برگزار شده

راهکارهای اجرایی و سریع صادرات به فرانسه

صحبت از فرانسه که می شود، بسیاری از مردم به یاد سینما، هنر و فرهنگ، بناهای تاریخی و شام های رمانتیک می افتند. اما این کشور تاریخی، افزون بر جذابیت …
۱۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۱۲ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده

ارزیابی اثربخشی آموزشی

ارزیابی اثربخشی آموزشی
۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت

کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت
۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی)

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی)
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

همایش مدیران آموزش

همایش مدیران آموزش
۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹ و ۰۹ دقیقه (60 روز)
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی)

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه کانی غیر فلزی)
۲۲ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ و ۰۹ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

کارگاه آموزشی چگونه با اروپایی ها تجارت کنیم

کارگاه آموزشی چگونه با اروپایی ها تجارت کنیم
۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۰۸ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

صادرات را شروع کنیم (ویژه صنعت داروسازی)

صادرات را شروع کنیم (ویژه صنعت داروسازی)
۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۸ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

نشست تجاری صنعت خودرو

نشست تجاری صنعت خودرو
۲۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۰۸ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

اخبار و شایعات و تحلیل آنها در بازار سهام

اخبار و شایعات و تحلیل آنها در بازار سهام
۲۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
برگزار شده

کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه قطعه سازان خودرو)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (قطعه سازان خودرو) روز چهارشنبه 5 مهر با تدریس مهندس رضا سیف …
۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۰۷ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنایع غذایی)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنایع غذایی) روز چهارشنبه 8 شهریور با تدریس مهندس رضا سیف …
۰۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۶ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنعت کاشی و سرامیک)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی استراتژی و برنامه های صادراتی (ویژه صنعت کاشی و سرامیک) در راستای طرح یادگیری اثربخش صادرات …
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

اولین همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هولدینگ

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، اولین همایش بین المللی کلیدهای موفقیت در هلدینگ روز چهارشنبه 14 تیرماه 96 با حضور بیش از 200 نفر از مدیران …
۱۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۴ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

دومین نشست تخصصی تجاری ایران و ترکیه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، دومین نشست تخصصی تجاری ایران و ترکیه روز دوشنبه اول خرداد ماه 96 با حضور بیش از دویست نفر از قطعه سازان …
۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۵ و ۰۳ دقیقه (365 روز)
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

سمینار آشنایی با دوره های مرکز آموزش بازرگانی

سمینار آشنایی با دوره های مرکز آموزش بازرگانی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۰۲ دقیقه
موضوع: بازرگانی

۱۳۹۵

برگزار شده

دومین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی چهارم

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی دومین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی چهارم صبح دوشنبه 9 اسفند ماه در محل هتل اوین تهران آغاز بکار کرد و روز …
۰۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷ و ۱۲ دقیقه
موضوع: بازرگانی
برگزار شده

سومین نشست تخصصی مدیران موفق آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، سومین نشست تخصصی مدیران موفق آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور صبح امروز سه شنبه 26 مرداد ماه برگزار شد.
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه