رویدادها

همه‌ی کارگاه‌ها

موضوع: بازاریابی

۱۳۹۷

برگزار شده

مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات) روز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97 با تدریس جناب آقای هومن …
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸ و ۰۲ دقیقه
موضوع: بازاریابی