رویدادها

همه‌ی کارگاه‌ها

موضوع: تجارت کاربردی

۱۳۹۷

برگزار شده

بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، همایش بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران روز …
۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۳ و ۰۴ دقیقه

۱۳۹۶

برگزار شده

تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها

تدوین چشم انداز و ارتباط با استراتژی ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۱ دقیقه
برگزار شده

کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت

کارگاه آموزشی جستجوی اطلاعات تجاری در اینترنت
۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۶ و ۱۰ دقیقه
برگزار شده

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی)

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی)
۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸ و ۱۰ دقیقه

۱۳۹۴

برگزار شده

کارگاه آموزشی بیزنس فرنچایز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، کارگاه آموزشی بیزنس فرنچایز در تاریخ 94/05/17 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سرکار خانم سارا وزیری با …
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ و ۰۵ دقیقه
برگزار شده

اولین نشست تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، اولین نشست از سلسله نشستهای تخصصی معاونین و مدیران آموزشی سازمانها و شرکتها با رویکرد شیوه های نوین آموزش …
۱۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵ و ۰۵ دقیقه