اشرف تقی زاده

اشرف تقی زاده

کارشناس حقوق مدیریت گمرک (مدیریت حمل و نقل بین المللی (فیاتا))
مدیر ترانزیت شرکت حمل و نقل بین المللی
مدیر ترانزیت کشتیرانی راهیان دریای تجارت
کارشناس امور گمرکی کانون کارشناسان تهران
عضو هیئت علمی کشتیرانی ج. ا. ا
مدرس دوره حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و
مرکز تحقیقات صنعتی ایران

دوره‌های مرتبط

آنلاین
سید حسن افتخاریان اشرف تقی زاده
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  اشرف تقی زاده و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
سید سعید تراشیون ساسان خدائی
مدرسین: سید سعید تراشیون،  ساسان خدائی و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها 17 تا 20
هزینه دوره: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
سید حسن افتخاریان اشرف تقی زاده
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  اشرف تقی زاده و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام