صادق فراهانی

صادق فراهانی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس دوره های مدیریت اداری( آداب اجتماعی در محیط کار، ساماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقاء کارآیی، نحوه و تعامل برخورد ارباب رجوع، ارتقاء مهارت های مسئولین دفاتر اداری، اصول برگزاری و شرکت در جلسات، اصول میزبانی و پذیرایی، مهارت های ارتباط تلفنی موثر، آیین نگارش مکاتبات اداری، گزارش نویسی)،

عضو انجمن منابع انسانی ایران تدریس در: دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و کرمان، شرکت پتروشیمی، شرکت ملی نفت، وزارت بهداشت، وزارت ورزش، پژوهشکده بیمه رازی، بیمه های آسیا، پارسیان و کوثر، بانک های ملت، صادرات، سپه و سرمایه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان انتقال خون، شرکت توزیع برق تهران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، جمعیت هلال احمر، انجمن حسابداران خبره ایران - تالیف و چاپ کتاب: فرآیند برگزاری مناقصه در 18 گام (سال88)، تالیف و چاپ کتاب: 20 گام طلایی در فرآیند برگزاری مناقصات دو مرحله ای (سال94)، تدوین کتاب: مجموعه قوانین کاربردی در مناقصات (سال88)،