محمد منصوری

محمد منصوری

عضو هیأت عامل مرکز آموزش بازرگانی

مشاور معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامه ریزی،آموزش و پژوهش

استاد مذاکرات بین المللی

دوره‌های مرتبط

حضوری
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۱ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۸۸۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد منصوری سید علی قریشی
مدرسین: محمد منصوری،  سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ یکشنبه و پنج شنبه ها 18-14
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۰۳ دی ۱۳۹۹ پنجشنبه ها16:00-13:00
هزینه دوره: ۸۳۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۰۶ دی ۱۳۹۹ شنبه ها20:00-17:00
هزینه دوره: ۷۸۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام