امیر مهرنیا

امیر مهرنیا

سوابق حرفه ای:

مدیر بازاریابی خدمات شرکت گلدیران

مشاور بازاریابی و تبلیغات شرکت ساینا

معاونت اجرائی و مشاور بازاریابی موسسه بین المللی دانش ایرانیان شایسته