احسان رضاپور

احسان رضاپور
دانش اموخته DBA مدیریت کسب و کار گرایش مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهران

دانش اموخته DBA مدیریت کسب و کار گرایش مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهران

سوابق شغلی: مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ توسعه انرژی تجارت آسیا، مدیر محصول در شرکت ویستا سامانه آسا، عضو هیات مدیره مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، هیات عامل و مدیر آموزش کارگزاری آگاه، مدیر وبسایت مشاور سرمایه گذاری همفکران، مدیر اجرایی ایران تحلیل و واحد مشاوره و تحلیل کارگزاری سهم آشنا.


سوابق آموزشی: تدریس کارگاه های آموزشی تامین مالی و سرمایه گذاری، مفاهیم سرمایه گذاری و بازار سرمایه، روانشناسی معاملات و قواعد معامله‌گری موفق، سرمایه گذاری در بورس و روشهای تامین مالی از بازار سرمایه،آشناییی با سرمایه گذاری در بورس و تابلوخوانی،مفاهیم بازار سرمایه و قوانین بازار سرمایه برای ناشرین