مجتبی شیشه چی ها

مجتبی شیشه چی ها

کارشناسی ارشد مالی از ژاپن

مدرس دانشگاه و دروس امور گمرکی و بازرگانی بین الملل در موسسات آموزشی کشور

مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران، مدیر کل سابق دفتر همکاریهای بین الملل گمرک ایران، مدیرکل سابق دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران

دوره‌های مرتبط

حضوری
کریم رسولی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: کریم رسولی،  حبیب الله نجاتی زاده و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸ و جمعه‌ها ۸ تا ۱۶
هزینه دوره: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
کریم رسولی امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: کریم رسولی،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۱
هزینه دوره: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام