جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL Attending

Date: 28 Oct 2020
Time: دوشنبه -چهارشنبه 20-16
Duration: 24ساعت
:
Price: 9,800,000 IRR
'
Course Code: 141412503
This course could be held in your place.

Course Descriptions

۱- مقررات مربوط به ثبت سفارش واردات کالا
۲- الزامات و اقدامات اجرایی قبل از ثبت سفارش
۳- افتتاح، تمدید، و ویرایش ثبت سفارش
۴- شناسه فروشنده خارجی
۵- آشنایی با فرآیند منشاء ارز در سامانه جامع تجارت ایران
۶- ارزش گذاری در گمرک
۷- ارسال مانیفیست الکترونیکی، ثبت و واگذاری ترخیصیه
۸- تکمیل اظهارنامه گمرکی
۹- بارگذاری اسناد
۱۰- عدلبندی و فاکتور الکترونیک