دوره‌های آموزشی

#تجارت

Past Courses

Attending

مدیریت تبلیغات تجاری

Department of بازاریابی
:
Date: 24 Nov 2020 سه شنبه‌ها 20-16
Price: 4,200,000 IRR Register
Attending
:
Date: 15 Nov 2020 یکشنبه‌ها-سه‌شنبه‌ها 20-16
Price: 14,600,000 IRR Register