دوره‌های آموزشی

دپارتمان‌های مرکز آموزش بازرگانی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

سامانه جامع انبارها و مرکز نگهداری کالا

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
دکتر عماد آبادی
مدرس: دکتر عماد آبادی
شروع برگزاری از: ۰۴ تیر ۱۴۰۳ دوشنبه ساعت 14 تا 18
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

ثبت سفارش و ترخیص کالا NTSW-EPL(کد8)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۰۶ تیر ۱۴۰۳ طی سه روز (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00 "دوره (کاملا عملی) میباشد در صورت تمایل میتوانید لپ تاپ و توکن خود را همراه داشته باشید."
هزینه دوره: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۷ تیر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه ها از ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

Elementary3(ترمیک فشرده)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۰ تیر ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

Elementary1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۰ تیر ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Advanced1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد مرتضی عباسی
مدرس: استاد مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۱۱ تیر ۱۴۰۳ روزهای دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16 تا 19:30
هزینه دوره: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین

Beginner1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-16:30-18
هزینه دوره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها(کد 18)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ سه‌شنبه ساعت 12:30 تا 19:30
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین

سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها(کد 18)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۲ تیر ۱۴۰۳ سه‌شنبه ساعت 12:30 تا 19:30
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

Beginner 1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ شنبه -چهارشنبه 16:30-18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Intermediate3(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه 18-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Intermediate1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Elementary 1(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

اینکوترمز 2020 (دوره 48)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۱۵ تیر ۱۴۰۳ جمعه از ساعت 9تا 18
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
حمیدرضا یوسفی
مدرس: حمیدرضا یوسفی
شروع برگزاری از: ۱۶ تیر ۱۴۰۳ چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین آفلاین

قراردادهای بازرگانی بین المللی (کد 4)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۱۶ تیر ۱۴۰۳ شنبه‌ها از ساعت 15:30 تا 19:30
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

مدیریت خرید،تدارکات و قراردادهای داخلی(کد46)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رضا بهادران
مدرس: رضا بهادران
شروع برگزاری از: ۱۶ تیر ۱۴۰۳ شنبه‌ها از ساعت 17 تا 20
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

تامین مالی بنگاه های اقتصادی

دپارتمان علوم مالی
حمید آذرمند
مدرس: حمید آذرمند
شروع برگزاری از: ۱۸ تیر ۱۴۰۳ دوشنبه از ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 192)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساسان خدائی رحیم محترم
مدرسین: ساسان خدائی،  رحیم محترم و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۹ تیر ۱۴۰۳ یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، 9 جلسه ابتدایی کلاس از ساعت17:30 تا 20:30 و مابقی جلسات از ساعت 16:00 تا 19:30
هزینه دوره: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

ثبت سفارش و ترخیص کالا NTSW-EPL(کد9)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۰ تیر ۱۴۰۳ طی سه روز (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00 "دوره (کاملا عملی) میباشد در صورت تمایل میتوانید لپ تاپ و توکن خود را همراه داشته باشید."
هزینه دوره: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Upper-Intermediate3(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

تشریح پروفرما و اسناد بازرگانی بین الملل(کد7)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه ساعت 14 تا 18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
تا 20 تیر

Pre-Intermediate(فشرده)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری

جامع صادرات فرآورده های نفتی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
محمد صالحی‌فر دانیال شیرازی
مدرسین: محمد صالحی‌فر،  دانیال شیرازی و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه‌ها از ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
تا 20 تیر

Elementary(فشرده)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۳ جمعه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 20 تیر

Intermediate(فشرده)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۳ جمعه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری آنلاین

سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها(کد19)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۰۲ مرداد ۱۴۰۳ سه‌شنبه ساعت 13 تا 20
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

مقدماتی صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
محمد صالحی‌فر محمد متقی
مدرسین: محمد صالحی‌فر،  محمد متقی و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ پنج‌شنبه‌ها از ساعت 13 تا 19 به مدت چهارهفته
هزینه دوره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین آفلاین

مکاتبات بازرگانی بین‌الملل(کد4)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ شنبه‌ها از ساعت 15:30 تا 19:30
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا ساعت 19:30
هزینه دوره: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین
کامبیز طهرانی
مدرس: کامبیز طهرانی
شروع برگزاری از: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه- سه شنبه از ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

دیجیتال مارکتینگ برای صادرات-Digex(کد 16)

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
سید حمیدرضا عظیمی
مدرس: سید حمیدرضا عظیمی
شروع برگزاری از: ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ شنبه‌ها از ساعت 17 تا 20
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل (دوره 15)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ یک‌شنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

تجارت با صربستان: کلید طلایی موفقیت در بازارهای بالکان

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
فراز چمنی
مدرس: فراز چمنی
شروع برگزاری از: ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه از ساعت 15 تا 18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(کد 193)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
مجتبی علیپور ساسان خدائی
مدرسین: مجتبی علیپور،  ساسان خدائی و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:00 تا 19:30
هزینه دوره: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آفلاین آنلاین

مذاکرات بازرگانی بین‌المللی(کد 4)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ شنبه‌ها ساعت 15:30 تا 19:30
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
تا 20 تیر

A Comprehensive Course on Communication & Language Skills in International Trade

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد خلیل مهاجر استاد مهدی محرمی
مدرسین: استاد خلیل مهاجر،  استاد مهدی محرمی و 1 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه‌ 16:30-19:30 پنجشنبه 14:30-17:30
هزینه دوره: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
آنلاین
ساسان خدائی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: ساسان خدائی،  حبیب الله نجاتی زاده
شروع برگزاری از: ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت17:30 تا 20:30
هزینه دوره: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
اعلام می‌گردد

جامع صادرات محصولات غذایی و کشاورزی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ریتا امینی جمعی از اساتید
مدرسین: ریتا امینی،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ متعاقبا اعلام میگردد
هزینه دوره:
حضوری
اعلام می‌گردد

جامع صادرات مصالح ساختمانی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
فرشید فرزانگان جمعی از اساتید
مدرسین: فرشید فرزانگان،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ متعاقبا اعلام میگردد
هزینه دوره:
حضوری
اعلام می‌گردد

صادرات محصولات معدنی فلزی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
جواد سرائی جمعی از اساتید
مدرسین: جواد سرائی،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۱ شهریور ۱۴۰۳ متعاقبا اعلام میگردد
هزینه دوره:
آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(کد 194)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساسان خدائی رحیم محترم
مدرسین: ساسان خدائی،  رحیم محترم و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ یک‌شنبه و سه‌شنبه ، 9جلسه ابتدایی کلاس، ساعت 20:30-17:30 و الباقی جلسات ساعت 19:30-16
هزینه دوره: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین

دوره تربیت کارشناس صادرات(دوره 24)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
مسعود کمالی اردکانی سید حسن افتخاریان
مدرسین: مسعود کمالی اردکانی،  سید حسن افتخاریان و 5 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 13:30 تا 16:30
هزینه دوره: ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق‌العمل‌کاری)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
کریم رسولی رضا گلی
مدرسین: کریم رسولی،  رضا گلی و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ بکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا 19
هزینه دوره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین

دوره جعبه ابزار مهندسان فروش(کد 45)

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
کامبیز طهرانی
مدرس: کامبیز طهرانی
شروع برگزاری از: ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ یکشنبه- سه شنبه از ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
اعلام می‌گردد

جامع صادرات خدمات

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساجد نیک‌مهر جمعی از اساتید
مدرسین: ساجد نیک‌مهر،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۱ مهر ۱۴۰۳ متعاقبا اعلام میگردد
هزینه دوره:
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری

جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق‌العمل‌کاری)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
کریم رسولی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: کریم رسولی،  حبیب الله نجاتی زاده و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۲ مهر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
آنلاین
ساسان خدائی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: ساسان خدائی،  حبیب الله نجاتی زاده
شروع برگزاری از: ۱۷ مهر ۱۴۰۳ یکشنبه- سه شنبه از ساعت 17:30-20:30
هزینه دوره: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۳ روزهای یک‌شنبه ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
حمیدرضا یوسفی
مدرس: حمیدرضا یوسفی
شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۳ روز یکشنبه از ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

کوچینگ صادراتی (کد 2)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه‌ها ساعت 14 تا 19
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

Pre-Intermediate3(ترمیک عادی)

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری آنلاین

سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها(کد17)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پنج شنبه ساعت 13 تا 18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

اینکوترمز 2020 (دوره 47)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
سید مرتضی قدمگاهی
مدرس: سید مرتضی قدمگاهی
شروع برگزاری از: ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ جمعه از ساعت 9تا 18
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

جامع صادرات محصولات پتروشیمی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
محمد متقی مسعود قنبری
مدرسین: محمد متقی،  مسعود قنبری و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

Intermediate 5

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری

Pre-Intermediate2

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه-18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری

ثبت سفارش و ترخیص کالا NTSW-EPL(کد7)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ طی سه روز (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00 "دوره (کاملا عملی) میباشد در صورت تمایل میتوانید لپ تاپ و توکن خود را همراه داشته باشید."
هزینه دوره: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
تا20 خرداد

Upper-Intermediate6

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
تا20 خرداد

Pre-Intermediate1

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(کد 191)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
فیاض مقدم مجتبی علیپور
مدرسین: فیاض مقدم،  مجتبی علیپور و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

شناخت، کاربرد و صادرات قیر

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
جمعی از اساتید سعید بهنام
مدرسین: جمعی از اساتید،  سعید بهنام
شروع برگزاری از: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

اصول قیمت‌گذاری برای مدیران بازرگانی

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
علی مریخ نژاد اصل
مدرس: علی مریخ نژاد اصل
شروع برگزاری از: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ شنبه ها از ساعت 16تا 20
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها(کد16)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ پنج‌شنبه ساعت 14 تا 19
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: ساسان خدائی،  حبیب الله نجاتی زاده
شروع برگزاری از: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ روزهای یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 18 تا 21
هزینه دوره: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
فشرده

Elementary 2

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 17-20
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

دوره جعبه ابزار مهندسان فروش

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
کامبیز طهرانی
مدرس: کامبیز طهرانی
شروع برگزاری از: ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری

تربیت کارشناس حمل و نقل بین المللی(کد9)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ شنبه و دوشنبه از ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان