شماره حساب مرکز آموزش بازرگانی

1- واریز به شماره حساب 61-16652979 بانک ملت شعبه سامان به نام مرکز آموزش بازرگانی

2- واریز به شماره کارت 3063-7012-3377-6104 بانک ملت به نام مرکز آموزش بازرگانی

3- ثبت‌نام به صورت آنلاین از طریق سایت مرکز به نشانی www.ibtc.ir

4- پرداخت حضوری از طریق دستگاه POS ( شهریه نقداً دریافت نمی‌گردد.)