علوم مالی و بیمه

دپارتمان علوم مالی و بیمه

آشنایی با قانون مالیت های مستقیم - اظهارنامه مالیات بر در آمد- تکالیف قانونی و معافیتها
جمعی از اساتید مهدی کنعانی
۲ دوره در این دپارتمان
آنلاین
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ شنبه تا پنج شنبه 20-16
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مهدی کنعانی
مدرس: مهدی کنعانی
شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ شنبه 20-16
هزینه دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام