علوم مالی و بیمه

دپارتمان علوم مالی و بیمه

آشنایی با قانون مالیت های مستقیم - اظهارنامه مالیات بر در آمد- تکالیف قانونی و معافیتها
مهدی کنعانی سید محمدامین تقوی
۳ دوره در این دپارتمان
مدرسین: مهدی کنعانی،  سید محمدامین تقوی و 1 نفر دیگر
آنلاین
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ شنبه تا چهارشنبه 20-16
هزینه دوره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ پنجشنبه-14-10
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مهدی کنعانی
مدرس: مهدی کنعانی
شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ شنبه 20-16
هزینه دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام