دپارتمان علوم مالی

آشنایی با قانون مالیات های مستقیم - اظهارنامه مالیات بر در آمد- تکالیف قانونی و معافیتها
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۷ تیر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه ها از ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
حمیدرضا یوسفی
مدرس: حمیدرضا یوسفی
شروع برگزاری از: ۱۶ تیر ۱۴۰۳ چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام
حضوری
حمید آذرمند
مدرس: حمید آذرمند
شروع برگزاری از: ۱۸ تیر ۱۴۰۳ دوشنبه از ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۳ روزهای یک‌شنبه ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
حمیدرضا یوسفی
مدرس: حمیدرضا یوسفی
شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۳ روز یکشنبه از ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنج‌شنبه‌ها از ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها از ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها ساعت 15 تا 18
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان