حسین جعفری

حسین جعفری

بیش از 20 سال مشاور در حوزه بازار سهام

دوره‌های مرتبط

حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ پنجشنبه ۹ تا ۱۳
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ ‌سه‌شنبه 17 تا 20
هزینه دوره:
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها 15 تا 18
هزینه دوره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها 15 تا 18
هزینه دوره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها ساعت 15 تا 18
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ یکشنبه‌ها از ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنج‌شنبه‌ها از ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۳ تیر ۱۴۰۳ روزهای یک‌شنبه ساعت 15 تا 19
هزینه دوره: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۰۷ تیر ۱۴۰۳ پنج‌شنبه ها از ساعت 9 تا 13
هزینه دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام