حسین جعفری

حسین جعفری

بیش از 20 سال مشاور در حوزه بازار سهام

دوره‌های مرتبط

حضوری
حسین جعفری
مدرس: حسین جعفری
شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ پنجشنبه ۹ تا ۱۳
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان