نگاهی به آینده بازار سهام حضوری

شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه ۹ تا ۱۳
مدت دوره: ۴ ساعت
هزینه دوره: ۴۹۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-00-1132
هانیه حقدوست
تماس با کارشناس مرتبط:
هانیه حقدوست 0218695

توضیحات دوره

تحلیل بازار سهام از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱