بازرگانی و تجارت بین‌الملل

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل

آموزش انعقاد قرارداد و ثبت سفارش - یادگیری قوانین و مقررات گمرکی کشور وارد کننده و صادر کننده- اینکوترمز2020- اصول فنون مذاکرات تجاری بین الملل- مطالعه راههای متعدد ارسال و دریافت کالا و نحوه ترخیص آن- واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL- امور گمرکی و ترخیص کالا- دیپلماسی تجاری- تربیت کارشناس حم ونقل بین المللی- آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی ( نیما )- مدیریت زنجیره تامین
آنلاین
ساسان خدائی مظفر ناصری طاهری
مدرسین: ساسان خدائی،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
محمد حسن فریدونی
مدرس: محمد حسن فریدونی
شروع برگزاری از: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 14 تا 18
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
سید مرتضی قدمگاهی
مدرس: سید مرتضی قدمگاهی
شروع برگزاری از: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ شنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ طی سه روز (چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 9 تا 15
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آفلاین آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
حضوری
محمد متقی جمعی از اساتید
مدرسین: محمد متقی،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنجشنبه ها ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پویا بهزادنیا حسام ربیعی
مدرسین: پویا بهزادنیا،  حسام ربیعی و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ چهارشنبه- پنجشنبه و جمعه ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه ساعت 14 تا 19
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌‌‌‌ها و دوشنبه ها 17 تا 20
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: ساسان خدائی،  حبیب الله نجاتی زاده
شروع برگزاری از: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ روز و ساعت: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (5 جلسه اول مبحث NTSW ساعت 18 تا 21، 4 جلسه آخر مبحث EPL ساعت 17 تا 20)
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین آفلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 5 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 14 تا 19
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 9-18
هزینه دوره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ سه شنبه ها ساعت 17 تا 20- پنجشنبه ها ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ طی سه روز (چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
سید حمیدرضا عظیمی
مدرس: سید حمیدرضا عظیمی
شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید مجتبی علیپور
مدرسین: جمعی از اساتید،  مجتبی علیپور و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
رضا بهادران
مدرس: رضا بهادران
شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 14 تا 19
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید مظفر ناصری طاهری
مدرسین: جمعی از اساتید،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
ایرج زینال‌زاده
مدرس: ایرج زینال‌زاده
شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۴ دی ۱۴۰۲ یکشنبه ها ساعت 16 تا 19
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین حضوری آفلاین
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۳ دی ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها 16 تا 19
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان