زبان‌های خارجی

دپارتمان زبان‌های خارجی

آموزش تخصصی زبان‌های خارجی- دوره‌های مکالمه بازرگانی و جنرال به زبان انگلیسی، چینی، روسی، عربی، فرانسه و اسپانیایی دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس، دکتری، HSK و ...
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-16:30-18
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-17-20
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 16:30-18:00
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها- 10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه 16:30-18
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مرتضی عباسی
مدرس: استاد مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ ها14:00-17:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد احسان مرشدلو
مدرس: استاد احسان مرشدلو
شروع برگزاری از: ۰۲ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه ها 16:30-19:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد امیرصدرا محسنی نسب
مدرس: استاد امیرصدرا محسنی نسب
شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها 19:30-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
بهمن متولی امامزاده حسین خلیل مهاجر
مدرسین: بهمن متولی امامزاده حسین،  خلیل مهاجر و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ دی ۱۴۰۲ یکشنبه‌ -سه شنبه 17:00-20:00
هزینه دوره: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد امیرصدرا محسنی نسب
مدرس: استاد امیرصدرا محسنی نسب
شروع برگزاری از: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ سه شنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ پنج شنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد احمد رضوی
مدرس: استاد احمد رضوی
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-09:30-14:00
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان