زبان‌های خارجی بازرگانی

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی

آموزش تخصصی زبان‌های خارجی- دوره‌های مکالمه بازرگانی و جنرال به زبان انگلیسی، چینی، روسی، عربی، فرانسه و اسپانیایی دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس، دکتری، HSK و ...
آنلاین
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-16:30-18
هزینه دوره: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 16:30-18
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ شنبه -چهارشنبه 16:30-18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
تا 3 مرداد
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 3 مرداد
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ جمعه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 3 مرداد
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ جمعه ها 9-13
هزینه دوره: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 3 مرداد
استاد خلیل مهاجر استاد مهدی محرمی
مدرسین: استاد خلیل مهاجر،  استاد مهدی محرمی و 1 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ یکشنبه‌ 16:30-19:30 پنجشنبه 14:30-17:30
هزینه دوره: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۱ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۱۴ تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۳ تیر ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه 18-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۰ تیر ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 17-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان