زبان‌های خارجی

دپارتمان زبان‌های خارجی

آموزش تخصصی زبان‌های خارجی- دوره‌های مکالمه بازرگانی و جنرال به زبان انگلیسی، چینی، روسی، عربی، فرانسه و اسپانیایی دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس، دکتری، HSK و ...
حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ یکشنبه- چهارشنبه 20:00-17:00
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ پنج شنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
استاد احمد رضوی
مدرس: استاد احمد رضوی
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-09:30-14:00
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آفلاین
استاد مهرداد رضایی
مدرس: استاد مهرداد رضایی
شروع برگزاری از: ۳۰ آذر ۱۴۰۲
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
خلیل مهاجر
مدرس: خلیل مهاجر
شروع برگزاری از: ۰۳ دی ۱۴۰۲ یکشنبه‌ -سه شنبه 17:00-20:00
هزینه دوره: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری آنلاین
استاد مرضیه حسین پور
مدرس: استاد مرضیه حسین پور
شروع برگزاری از: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ چهارشنبه ها 19:30-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری آنلاین
استاد مونا مصلح
مدرس: استاد مونا مصلح
شروع برگزاری از: ۰۷ آبان ۱۴۰۲ یکشنبه ها 19:30-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پنجشنبه 13:00 - 10:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پنجشنبه ها 17:00 - 14:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد سهیلا رضائی
مدرس: استاد سهیلا رضائی
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ پنج شنبه‌ها 14:00- 10:00
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد احسان مرشدلو
مدرس: استاد احسان مرشدلو
شروع برگزاری از: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ دوشنبه 19:30-16:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ یکشنبه -سه شنبه 18:00- 16:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد محمد ساجدی
مدرس: استاد محمد ساجدی
شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ یکشنبه -سه شنبه18:00-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ یکشنبه وسه شنبه 19:45-18:15
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ شنبه‌ و چهارشنبه 18:00-16:30
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ شنبه و دوشنبه 19:45-18:15
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ پنجشنبه ها 17:00-14:00
هزینه دوره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ دوشنبه 20-17
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ سه شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ پنجشنبه 13:00- 09:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ پنج شنبه 18- 14
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ دوشنبه 20-17
هزینه دوره: ۹۲۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مرتضی عباسی
مدرس: استاد مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ سه شنبه‌ها 20:00-17:00
هزینه دوره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
سید علی قریشی
مدرس: سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 19:00-14:00
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنجشنبه 17-14
هزینه دوره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان