پانته آ رجاء

پانته آ رجاء

22سال سابقه تدریس و ترجمه در گرایشهای مختلف زبان در دانشگاه آزادتهران شمال و رودهن

سابقه تدریس در مراکز آموزشی معتبر

سابقه ترجمه در واحدبرون مرزی سازمان صدا و سیما

دوره‌های مرتبط

حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۰۵ آبان ۱۴۰۱ پنجشنبه ها13-09
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۱۵ دی ۱۴۰۱ پنجشنبه 18- 14
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۱۹ دی ۱۴۰۱ دوشنبه 20 - 16
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام