پانته آ رجاء

پانته آ رجاء

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و تهران شمال

دوره‌های مرتبط

حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۲۷ دی ۱۴۰۰ یکشنبه‌ها 20-16
هزینه دوره: ۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ پنجشنبه‌ها 18:00-14:00
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها 20:00-16:00
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام