پانته آ رجاء

پانته آ رجاء

22سال سابقه تدریس و ترجمه در گرایشهای مختلف زبان در دانشگاه آزادتهران شمال و رودهن

سابقه تدریس در مراکز آموزشی معتبر

سابقه ترجمه در واحدبرون مرزی سازمان صدا و سیما

دوره‌های مرتبط

حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۰۵ آبان ۱۴۰۱ پنجشنبه ها13-09
هزینه دوره: ۷۴۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها 20:00-16:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پانته آ رجاء
مدرس: پانته آ رجاء
شروع برگزاری از: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 18:00- 14:00
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان