دوره‌های آموزشی

حضوری
آنلاین
آفلاین

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 187)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساسان خدائی مظفر ناصری طاهری
مدرسین: ساسان خدائی،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین

مدیریت خرید و سفارشات خارجی (دوره 64)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
محمد حسن فریدونی
مدرس: محمد حسن فریدونی
شروع برگزاری از: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 14 تا 18
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین حضوری

دهمین دوره سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 9 تا 15
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آفلاین آنلاین

دوره آفلاین حمل و نقل بین المللی در صادرات و واردات

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین

دوره آفلاین بسته بندی کالا در صادرات و واردات

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین

دوره آفلاین پرداخت و وصول وجه در صادرات و واردات

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان خرید دوره
آفلاین آنلاین

دوره آفلاین زبان تخصصی صادرات و واردات

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ محتوای دوره به صورت آفلاین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد
هزینه دوره: ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان خرید دوره

دوره‌های برگزار شده

آنلاین

هفتمین دوره لینکدین مارکتینگ

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (دوره 65)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌‌‌‌ها و دوشنبه ها 17 تا 20
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی حبیب الله نجاتی زاده
مدرسین: ساسان خدائی،  حبیب الله نجاتی زاده
شروع برگزاری از: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ روز و ساعت: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (5 جلسه اول مبحث NTSW ساعت 18 تا 21، 4 جلسه آخر مبحث EPL ساعت 17 تا 20)
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

هشتمین دوره جامع دیجیتال مارکتینگ

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
سید حمیدرضا عظیمی
مدرس: سید حمیدرضا عظیمی
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌ها 17 تا 20
هزینه دوره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین آفلاین

تربیت کارشناس روابط بازرگانی بین‌المللی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 186)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 5 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

اصول قیمت گذاری برای مدیران بازرگانی

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
علی مریخ نژاد اصل
مدرس: علی مریخ نژاد اصل
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل (دوره 14)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
بهمن متولی امامزاده حسین
مدرس: بهمن متولی امامزاده حسین
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ سه شنبه ها ساعت 17 تا 20- پنجشنبه ها ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

چهاردهمین دوره دیجیتال مارکتینگ برای صادرات- Digex

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
سید حمیدرضا عظیمی
مدرس: سید حمیدرضا عظیمی
شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ چهارشنبه ها ساعت 17 تا 20
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی (دوره 43)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
رضا بهادران
مدرس: رضا بهادران
شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
کامبیز حسین خان طهرانی
مدرس: کامبیز حسین خان طهرانی
شروع برگزاری از: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

یازدهمین دوره سامانه جامع تجارت (تجارت داخلی)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 14 تا 19
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 184)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
جمعی از اساتید مظفر ناصری طاهری
مدرسین: جمعی از اساتید،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
علی مریخ نژاد اصل
مدرس: علی مریخ نژاد اصل
شروع برگزاری از: ۰۷ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها 17 تا 20
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

اصول مذاکره و ارتباط موثر در کسب و کار

دپارتمان بازاریابی و کسب و کار
کامبیز حسین خان طهرانی
مدرس: کامبیز حسین خان طهرانی
شروع برگزاری از: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

ورود به بازارهای جهانی با سایت آمازون

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۴ دی ۱۴۰۲ یکشنبه ها ساعت 16 تا 19
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین حضوری آفلاین

دوره تربیت کارشناس صادرات(دوره 22)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۳ دی ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها 16 تا 19
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی
مدرس: ساسان خدائی
شروع برگزاری از: ۱۹ دی ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها (5 جلسه اول مبحث NTSW ساعت 18 تا 21، 4 جلسه آخر مبحث EPL ساعت 17 تا 20)
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری آنلاین

هشتمین دوره تربیت کارشناس حمل و نقل بین‌المللی

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۱۷ دی ۱۴۰۲ روزهای یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها. 6 جلسه اول ساعت 16 تا 20 به صورت حضوری. 4 جلسه ی بعدی ساعت 16 تا 19 به صورت آنلاین
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین

جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 182)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
ساسان خدائی بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: ساسان خدائی،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۳ دی ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰ (۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.)
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان