سید محمدامین تقوی

سید محمدامین تقوی
کارشناسی ارشد

كارشناسی ارشد بازرگانی - بازاريابی بين الملل از دانشگاه تهران

مدرس دپارتمان بازرگانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

عضو كميسيون تخصصی دپارتمان بازرگانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مدرس مركز آموزش بازرگانی

مشاور بازرگانی و بازاریابی

مدیر سابق بازاریابی فروش مرکز آموزش بازرگانی

کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدیر بازرگانی شرکت راهکار تجارت پایا

مشاور بازاریابی شرکت راینه داران

دوره‌های مرتبط

آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ پنجشنبه-14-10
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۵۴۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ سه‌شنبه‌ها از ساعت 17 تا 20
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان