سید محمدامین تقوی

سید محمدامین تقوی
کارشناسی ارشد

كارشناسی ارشد بازرگانی - بازاريابی بين الملل از دانشگاه تهران
مدرس دپارتمان بازرگانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
عضو كميسيون تخصصی دپارتمان بازرگانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
مدرس مركز آموزش بازرگانی
مشاور بازرگانی و بازاریابی
مدیر سابق بازاریابی فروش مرکز آموزش بازرگانی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ پنجشنبه-14-10
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
سید محمدامین تقوی
مدرس: سید محمدامین تقوی
شروع برگزاری از: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۵۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام